Privacybeleid

Privacybeleid

Beiersdorf AG (“Beiersdorf”) is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan van groot belang is voor onze gebruikers. Wij willen daarom laten zien welke informatie wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mail of postadressen. Beiersdorf verzamelt geen persoonsgegevens van u behalve wanneer u die gegevens specifiek verstrekt (bijv. om u in te schrijven voor e-mailnieuwsbrieven, om deel te nemen aan een onderzoek, prijsvraag of sweepstake, om monsters of brochures te bestellen of om informatie op te vragen) en toestemming geeft voor gebruik daarvan. 
Uw persoonsgegevens worden door ons alleen opgeslagen, gebruikt of overgedragen overeenkomstig uw instemming en voor zover – met betrekking tot inhoud en tijd –  dit nodig is in elk specifiek geval, bijv. om te reageren op uw vragen of problemen, om te voldoen aan uw verzoeken of om u te informeren over de resultaten van een prijsvraag of sweepstake.   
Hiervoor kan het voor Beiersdorf nodig zijn om persoonsgegevens voor verdere gegevensverwerking over te dragen aan andere bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners. Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden in het kader van de verzending van goederen, de distributie van reclamemateriaal of voor het doeleinde van prijsvragen. Beiersdorf wil dat deze partijen instemmen met de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze instructies en in naleving van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.  
Voor elke andere overdracht van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de overdracht van inloggegevens van onze website aan een derde sociale gemeenschapswebsite of internetdienst zoals Facebook of Twitter, is uw voorafgaande expliciete toestemming nodig. Beiersdorf garandeert dat zij uw persoonsgegevens niet verkoopt of verhuurt aan een derde partij. Het kan echter nodig zijn om informatie over u bekend te maken, indien dit wettelijk is vereist of in reactie op dwingende overheidsverzoeken.

Gebruik van persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden 

Als u uitdrukkelijk instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens tevens opgeslagen en constant gebruikt voor die doeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven of productmonsters te sturen, om u te vragen deel te nemen aan prijsvragen of sweepstakes en dit alles via e-mail of post of elk ander communicatiekanaal waar u toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het aanmaken en bijhouden van een gebruikersprofiel om u persoonlijke reclames en aanbiedingen te sturen. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken voor de analyse en verbetering van de doeltreffendheid van onze websiteservices, reclame, marketing, marktonderzoek en verkoopinspanningen.

Intrekking van toestemming 

U kunt uw toestemming om in de toekomst gebruik te mogen maken van uw persoonsgegevens op ongeacht welk moment geheel of gedeeltelijk intrekken. 

Automatisch geregistreerde informatie (niet-persoonlijke gegevens)

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch algemene informatie die geen verband houdt met uw persoon, bijv. de naam van de internetserviceprovider (of bij bedrijfsnetwerken de naam van uw bedrijf), de website die u bezocht voordat u naar de onze ging, informatie over onze website die u hebt opgevraagd, datum en tijd van het opvragen en het besturingssysteem en de browserversie die u gebruikt.<br />Deze informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Deze wordt alleen gebruikt voor het doeleinde van verbetering van de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website. Deze wordt niet verder verwerkt en wordt ook niet doorgegeven aan derde partijen. 

Cookies  

Voor een groter gebruiksgemak van onze website maken wij gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine gegevenseenheden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die nodig zijn voor het gebruik van onze website. Wij gebruiken cookies om meer inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en voor een betere navigatie. Cookies helpen ons bijvoorbeeld vast te stellen of een pagina op onze website reeds is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. De cookies die wij gebruiken, slaan geen persoonsgegeven op en verzamelen ook geen informatie die is te herleiden tot een persoon. Als u geen cookies wilt ontvangen, dient u uw internetbrowser te configureren om alle cookies van de harde schijf van uw computer te verwijderen, om alle cookies te blokkeren of om een waarschuwing te krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan nagaan hoe de website door bezoekers wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, waaronder ook uw geanonimiseerde IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u en anderen de website gebruiken, om rapporten te maken voor de beheerder van de website en voor het ontwikkelen c.q. beschikbaar stellen van nieuwe services op het gebied van website- en internetgebruik. Google is gerechtigd om deze informatie door te geven aan derden indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden deze informatie verwerken ten behoeve van Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere data die Google beheert. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-instellingen aan te passen. Maar let op: als u dat doet is het mogelijk dat u niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met het datagebruik en de dataverwerking door Google, zoals hierboven staat omschreven.
Wilt u niet dat een door uw gebruik van deze website gegenereerde cookie door Google wordt gedetecteerd, en dat gegenereerde data (inclusief uw IP-adres) niet worden doorgegeven aan Google, dan kunt u deze browser-plugin downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kinderen 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen. Als wij merken dat dergelijke gegevens aan ons zijn verstrekt zonder de toestemming van de ouders of een andere wettelijke voogd van de kinderen, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. Daarbij dienen wij ons te houden aan overeenkomstige instructies van u, in uw hoedanigheid als ouders of wettelijke voogden.

Veiligheid van gegevens 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, diefstal of toegang door ongeautoriseerde derde partijen. 

Updates en wijzigingen 

Wij kunnen delen van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming op enig moment wijzigen of actualiseren zonder dat u hier vooraf van in kennis wordt gesteld. Wij verzoeken u af en toe terug te komen, zodat u weet in hoeverre de kennisgeving is gewijzigd of geactualiseerd. Wij vermelden de ingangsdatum van de kennisgeving.